fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Skafoidpseudartrose

skafoidpseudartrose

 

Skafoidpseudartrose eller brudd i båtbeinet, os scaphoideum, rammer ca. 2 000 pasienter årlig i Norge. Utredning og diagnostikk kan være vanskelig, og frakturer blir oversett. Tradisjonelt har skafoidfrakturer blitt gipset, men siste tiår har skruefiksering av frakturer økt og gitt håp om høyere tilhelingsfrekvens og bedre funksjon. Noen skafoidfrakturer blir ikke diagnostisert i akuttfasen og noen gror ikke etter behandling. I noen tilfeller med gipsbehandling viser det seg at bruddet ikke gror tilstrekkelig bra selv etter 3 måneder. Dette kalles forsinket tilhelning, skafoidpseudartrose eller malunion på fagspråket.

BEHANDLING AV SKAFOIDPSEUDARTROSE

En skafoidfraktur som ikke viser tegn til heling etter 3 – 4 måneder med gips, vil ikke gro med ytterligere konservativ behandling og vurdere kirurgi .

Skafoidpseudartrose med inkongruens og feilstilling gir artroseutvikling, som starter radialt og brer seg ulnart og midtkarpalt. Artrose ses hos de fleste pasientene i løpet av 5 – 10 år . Ved avansert artrose med betydelige smerter og bevegelsesinnskrenkning har det ingen hensikt å operere pseudartrosen. Avhengig av smerter, artroseutbredelse og funksjonsbehov bør disse pasientene tilbys håndleddsprotese, alternativt delvis/total avstivning av håndleddet .

OPERASJON

I tilfeller, når bruddet står i en dårlig stilling, vil det kunne være nødvendig med operasjon for best mulig resultat. Dette gjelder dersom brudd delene ikke står tett nok inntil hverandre. Kirurgen vil da feste bruddelene sammen med en pinne eller en skrue.