fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

En indirekte vold mot nakken

En indirekte vold mot nakken ofte gjennom et fall eller en tilsynelatende mindre trafikkulykke, kan utløse en livstruende tilstand med kroniske smerter. Smerter av en alvorlighetsgrad som ødelegger både arbeidsevnen og muligheten for et fungerende sosialt liv. Det er ingen direkte kobling mellom på den ene siden hvor alvorlig en ulykke ser ut til å være, og hvor uttalte problemer som ulykken kan forårsake. Problemet debuterer ofte, men ikke nødvendigvis i umiddelbar forbindelse med skaden. Den noen ganger argumenterte tesen om at tidlige symptomer alltid forsvinner med tiden, er umiddelbart feil. Hos relativt mange gjenstår i det minste noen av de opprinnelige symptomene. De dårligst rammede utvikler en livslang funksjonshemming som aldri blekner.

Nakkesleng “Whiplash”

Tilstanden, som i daglig tale vanligvis kalles kronisk “nakkesleng” eller kronisk “Whiplash”. Den er generelt dominert av hvilesmerter og smerter under anstrengelse eller bevegelse i nakken og skuldrene, og av hodepine. I mange tilfeller stråler smerte og nummenhet fra en eller begge skuldre til samme sides arm og / eller hånd.  Nesten alltid blir symptomene mer intense når du prøver å strekke armene fremover eller over hodet. Smertefulle kjevefuger, lette skygger, diffuse synsproblemer, tinnitus, svimmelhet er vanlige, og et flertall av de som lider beskriver tilbakevendende perioder med depresjon eller liv, og med stadig tilstedeværende smerter, søvnproblemer, overfladisk søvn, hyppig oppvåkning, hyppig kvalme og hyppig kvalme. Antallet nye tilfeller hvert år gjør at kronisk nakkesleng ikke bare forårsaker alvorlig personlig lidelse, men at tilstanden også representerer en betydelig økonomisk belastning for samfunnet for øvrig.

Konservative Behandlinger

 Selv om problembildet varierer fra person til person, bekrefter både medisinsk litteratur og de fleste pasienter at konservativ behandling, f.eks. fysioterapi, massasje, samtale, hvile / trening eller injeksjon med kortison og andre medikamenter, har begrenset varig effekt, eller ingen i det hele tatt. En logisk konklusjon fra mangelen på vellykket ikke-kirurgisk terapi er at kronisk whiplash ofte krever kirurgisk behandling for en mulighet for permanent forbedring.

Undersøkelser

En etablert erfaring er imidlertid at undersøkelse med røntgen, CT eller MR veldig sjelden gir en forklaring på smerter, smerter eller nummenhet ved kronisk whiplash, mens elektrisk nerveundersøkelse – elektrofysiologi – noen ganger kan finne tegn til å påvirke en perifer nerve. men gir sjelden en forklaring på smertene i hodet, nakken, skuldrene eller armene. Årsaken er at i svært få tilfeller av kronisk nakkesleng, er skaden funnet i strukturer som slik teknologi er egnet til å undersøke, nemlig ryggrad, ryggmarg og store nerver. At en bestemt undersøkelse ikke gir noen forklaring på et problem, betyr selvfølgelig ikke at problemet ikke eksisterer eller at det ikke har sin årsak til en anatomisk skade som kan repareres. Samtidig er imidlertid en grunnregel at vellykket kirurgisk behandling må være basert på en anatomisk diagnose. Under mange andre kirurgisk behandlede tilstander er ikke funnene fra en laboratorieundersøkelse mulig, men observasjonene som ble gjort på lege-pasientmøtet i resepsjonen som avgjør om det er indikasjon for kirurgi når konservative behandlingsforsøk har vist seg utilstrekkelige, og hvilken type inngrep i så fall kan vurderes.

Dr. Nils Åke Nyström

Dr. Nils Åke Nyström er autorisert lege i Sverige, Norge og to forskjellige stater i USA. Han er doktor i medisin / doktorgrad, spesialist i håndkirurgi og i rekonstruktiv plastisk kirurgi med fokus på mikrokirurgi og perifer nervekirurgi. Han er førsteamanuensis ved Umeå universitet i Sverige, og førsteamanuensis ved to universiteter i USA, University of Pittsburgh og University of Nebraska. Hans erfaring med diagnose og behandling av kronisk nakkesleng strekker seg over tre tiår og mer enn 2000 kirurgiske inngrep.  Han utførte  rundt 80 slik inngrep som Overlege ved Universitetssykehuset i Stavanger. Han har publisert vitenskapelige artikler, plakater og bokkapitler med fokus på kronisk nakkesleng og perifer nerveskade, og har i mange år fått i oppdrag av vitenskapelige tidsskrifter å gjennomgå andre forskeres arbeid med whiplash. Han har vært en invitert foredragsholder om perifere nerveskader og kronisk nakkesleng og nerveskader ved Universitetene i Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Dr Nystrøm har blitt belønnet for sitt banebrytende arbeid på området. Han har ved mer enn hundre anledninger siden 1994 blitt akseptert som et sakkyndig vitne i whiplash-saker i domstoler i USA, Sverige og Norge. Dr. Nyströms kompetanse på faget er omfattende.

Kirurgisk behandling av Nakkesleng

Det er nå allment akseptert at smertene i de fleste tilfeller er et uttrykk for en skade på bløtvevet som involverer strukturer utenfor ryggraden, dvs. muskulære og perifere nerver av relativt lite kaliber. Dette betyr at operasjoner i en time eller lenger også vanligvis utføres under lokalbedøvelse eller under veldig lett anestesi, noe som gjør at pasienten kan samarbeide aktivt med kirurgen under pågående operasjon. Tilstanden er viktig og noen ganger av avgjørende betydning for det operative resultatet, da det bidrar til en veldig lav risiko for komplikasjoner og gir utmerkede forhold for permanent symptomlindring.

Behandlingen

 Behandlingen er i de fleste tilfeller en kirurgisk prosedyre om dagen, noe som betyr at pasienten forventes å kunne komme tilbake til hjemmet i løpet av få timer etter at han forlater operasjonsrommet. Utfallet av behandlingen er med få unntak tydelig allerede på operasjonsdagen, og det postoperative forløpet er sjelden krevende – hvile er å foretrekke fremfor fysioterapi eller trening i helbredelsesperioden. I behandlingen av kronisk whiplash kan mer enn en typebestemmelse vurderes, men de grunnleggende prosedyrene som er felles for all slik bløtvevskirurgi, er blitt beskrevet nærmere i flere vitenskapelige artikler, se f.eks. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864276/.