fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Blog

Kirurgisk behandling av Nakkesleng(Whiplash).

Kirurgisk behandling av Nakkesleng(Whiplash).

En indirekte vold mot nakken En indirekte vold mot nakken ofte gjennom et fall eller en tilsynelatende mindre trafikkulykke, kan utløse en livstruende tilstand med kroniske smerter. Smerter av en alvorlighetsgrad som ødelegger både arbeidsevnen og muligheten for et fungerende sosialt liv. Det er ingen direkte kobling mellom på den ene siden hvor alvorlig en ulykke ser ut til å…

Profylaktisk mastektomi

Profylaktisk mastektomi

Fjerning av bryster med samtidig rekonstruksjon av bryst ved arvelig disposisjon for brystkreft (profylaktisk mastektomi) innebærer at begge brystene fjernes og at nye bryster lages i samme operasjon. Hvorfor gjennomføres behandlingen? For å redusere sannsynligheten for at utsatte pasienter utvikler brystkreft. Hvordan kan jeg forberede meg ? Du skal behandles dagkirurgisk og du skal møte fastende fra midnatt.  Tar du…