fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Fritt sykehusvalg

Clinique Bellevue er nå en del av Fritt sykehusvalg.

Fritt sykehusvalg; Hva betyr det for deg:

Det er fritt sykehussvalg i Norge. Det vil si at du som venter på behandling kan velge å få din utredning eller behandling på Clinique Bellevue, uansett hvor du bor i Norge. Vi har avtale på følgende tjenester innen spesialisthelsetjenesten (se listen).

Hvordan går jeg frem for å få behandling på Clinique Bellevue:

Står du på venteliste ved et annet behandlingssted?

Dersom du har fått brev om at du har rett på nødvendig helsehjelp, og du står på venteliste ved et annet behandlingssted, og ønsker å bli undersøkt eller behandlet hos oss, kan du kontakte sykehuset eller spesialisten der du står på venteliste. Du ber om at henvisningen blir oversendt til Clinique Bellevue.  Alternativt, kan du ta kontakt med fastlegen din som da kan sende henvisningen til oss, og stryke deg fra den opprinnelige ventelisten.

Vær oppmerksom på:

Clinique Bellevue har ikke avtale for å vurdere om du har rett til behandling hos spesialist, din henvisning må først være vurdert av spesialisthelsetjenesten (Sykehuset eller avtalespesialist) som kan vurdere om du har krav (rett) på behandling.

Når din lege sender henvisning til sykehuset, eller til en avtalespesialist vil du få brev på at du har rett til behandling eller utredning hos spesialist (dette svaret får du innen 10 virkedager). Da kan du velge oss som behandlingssted. Vi har kort ventetid og oversikt over våre ventetider  finner du i. Velg behandlingssted.

Snakk med fastlegen din eller ring veiledning for helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 hvis du ønsker hjelp eller råd.

For Brystreduksjon ved offentlige plastikk-kirurgiske avdelinger er det satt felles kriterier som må oppfylles for å bli satt på venteliste til operasjon les her.

Du velger Clinique Bellevue uten ekstra kostnad:

Når du velger Clinique Bellevue som behandlingssted, betaler du kun din egenandel som ved et offentlig sykehus. Resten dekkes av din helseregion. Du blir vurdert og behandlet av erfaren spesialist innen kort tid.