fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Lipødem

Hva er egentlig lipødem? 

Det defineres av International Lipoedema Association som «uforholdsmessig økning i fettvev i beina og noen ganger overarmene i tillegg til smerter og/eller ømhet i huden i disse områder». 

I tillegg til disse symptomene har en stor brøkdel av denne pasientgruppen:

 • Overvekt/fedme (en kronisk tilstand uavhengig av lipødem)
 • Redusert fysisk aktivitet
 • Psykiske problemer som f.eks. kronisk stressyndrom, depresjon eller spiseforstyrrelser.
 • Mangel på selvaksept pga det nåværende skjønnsidealet

Behandling av lipødem er omfattende og en bør derfor ta hensyn til alle aspektene som ikke er like åpenbare som observerbare endringer og rapporterte symptomer.  Passende til den kliniske kompleksiteten, må man derfor utøve en tverrfaglig og helhetlig terapeutisk tilnærming.  Dette bør inkludere fysio- og bevegelsesterapi, kompresjonsterapi, psykososial terapi og vektkontroll.  Fettsuging kan ytes i utvalgte tilfeller.  Det er ingen «one-size-fits-all» opplegg for den som blir affisert av lipødem og det er viktig at du får en helhetlig vurdering og behandlingsopplegg. 

Lipødem er en progressiv tilstand, dvs. den utvikler seg kontinuerlig.  Tidlig fastsettelse av diagnosen og igangsetting av manuell lymfedrenasje og kompresjonsbehandling kan gi veldig effektiv symptomlindring, samt redusere utviklingshastigheten av tilstanden. 

Lipødem deles opp i 4 stadier:

Stadie 1 – Huden ser normal og er glatt å ta på.  Det vil være forstørrede fettansamlinger under huden.  I denne stadien kan noe smerte være tilstede, samt lett for å få blåmerker.

Stadie 2 – Hudoverflaten begynner å bli mer ujevn.  Den kan få groper og fordypninger, samt utvikle et typisk mønster.

Stadie 3 – I denne stadien utfolder fettansamlingene ytterlig i form av utposninger eller store hudfolder som henger ut fra ekstremitetene.  Dette kan føre til at beina ser søyleformet ut.  Denne utfoldelsen kan legge trykk på ledd og påvirke mobilitet og balanse.  Dette skjer pga utvikling av betennelsestilstanden i fettet som fører til fortykkelse av vevet i tillegg.  Vevet blir mindre elastisk, og dette kan føre til redusert sirkulasjon og lymfedrenasje i fettvevet som forårsaker ytterlig utvikling av fettvev. 

Stadie 4 –  I dette stadiet forekommer både lipødem og lymfødem – altså lipo-lymfødem.  Dette er som følge av den gradvise nedbrytelsen av lymfesystemet i det betente fettvevet. 

Det er ingen behandling som kurerer lipødem, men det er flere måter å håndtere symptomene. 

Det foregår en omfattende studie ved Haraldsplas Diakonale Sykehus i Bergen som fortsatt har opptak av pasienter ut året 2023 for de som tilhører Helse Vest regionen.  For å kunne vurderes til studien er det flere krav som må oppfylles og mer informasjon finnes via denne lenken:

https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/nyheter/na-kan-mange-med-lipodem-fa-behandlingen-pa-vestlandet  

Ta gjerne en prat med din fastlege for å bli henvist dersom dette er aktuelt for deg. 

På Clinique Bellevue ønsker vi å sikre best mulig behandling og resultat, og setter vekt på at du allerede har kommet inni et godt oppfølgnings- og behandlingsopplegg med en fysioterapeut som driver med lipødem. Optimalisert kostholdsplan hvor du får den næringen du trenger slik at det bidrar til vektkontroll, da dette vil ha innvirkning på bl.a. recovery ifb med tiden etter operasjon (du kan lese om forskjellige kostholdsplan på linker i slutten av artikkelen).  Det er også viktig at du er i fysisk aktivitet i tillegg til at du bruker fast kompresjonsplagg og pulsator behandling.  Konservativ behandling er svært viktig å ha utført i minst 3-6 måneder før operasjon vurderes.  Det er en god andel pasienter som opplever bedring av symptomer i forbindelse med kostholdsenring, da disse fettvevsansamlingene er betegnet som betent fett. 

I 2020 ble det lagt ned en Europeisk konsensus om terapeutisk tilnærming ved lipødem. Den inneholder flere underdeler i behandlingsoppsettet og inkluderer:

– Bevegelsesterapi
– Kompresjonsbehandling
– Psykososial behandling
– Vektkontroll
– Fettsuging
– Livsmestring

Bevegelsesterapi

Fysisk aktivitet er et svært viktig element i vedlikehold av lipødem.  Det bidrar til bedre blodsirkulasjon og dermed tenkes det å minke betennelsesreaksjonen i fettvevet.  Det er viktig å ha et tett samarbeid med fysioterapeut for veiledning i type fysisk aktivitet som passer deg.  Samtidig bør du lage et oppsett på korttids- og langtidsmål man ønsker å oppnå slik at progresjonen kan følges.  Dersom det er vanskelig å komme i bevegelse pga, f.eks. artrose i kneledd kan bassengtrening bl.a. kombinere fordelene av fysisk aktivitet og kompresjon.  Be fysioterapeuten din om veiledning for oppsett av treningsprogram. 

Kompresjonsbehandling

Svært viktig for å redusere betennelsesreaksjonen i fettveve.  Kombinasjonen av kompresjon og fysisk aktivitet har en samlende anti-inflammatorisk effekt på fettvevet.  Kompresjonsbehandling må brukes som forbehandling og etter fettsuging for å forhindre væskeansamlig og bidra til at sårflatene legger seg mot hverandre og trekker seg sammen.  Når du får en fysioterapeut som følger deg, vil det bli tatt mål til kompresjonsplagg, samt oppsett til pulsatorbehandling og lymfedrenasje. 

Psykososial behandling & Livsmestring

Lipødem er ikke en mental sykdom, men kan etter hvert dukke opp ifb med utvikling av lipødem.  Kronisk smerter er utfordrende og kan være psyisk krevende for den det gjelder.  Dette kan presentere seg i forskjellige former, bl.a. depresjon og spiseforstyrrelser.  Det er et viktig element å få en vurdering av din mentale helse og evt. henvises til rett instans der det behøves.  Det er flere støttegrupper i lipødem miljøer på sosiale medier hvor flere setter pris på fellesskapet og delte erfaringer.  Det er mange som finner måter å mestre smertene på ved bruk av mindfulness, coaching og meditasjon. 

Vektkontroll

Lipødem er ofte assosiert med overvekt og det er viktig å anerkjenne at det ikke bare er lipødemfett som er årsaken til vektoppgang.  Det kan være både utfordrende og demotiverende å se lite fremgang med endring av kosthold, men ikke gi opp!! Ikke kaste inn håndkleet dersom du spiste et kakestykke i et svakt øyeblikk 😊 Det viktigste er å sette mål som er realistiske og finne det som fungerer for deg.  For noen er det lavkarbo, andre intermitterende fasting, RAD kosthold osv.  Dersom du har en BMI over 35 bør du diskutere med fastlegen om Mysimba eller Ozempic/Saxenda kan være et alternativ.  I mange tilfeller er effekten av disse medikamentene like effektive som slankeoperasjon når det kombineres med fysisk aktivitet. 

Anbefalte nettsider:

Kosthold – https://lymphapress.com/blog/lipedema-diet-and-inflammation-tips-you-need-to-know/

Operasjon

-Når bør en planlegge operasjon?

Jo tidligere i utvikling av lipødem.  Erfaringsmessig er det ofte det psykiske påvirkningen forårsaket av tilstanden som tilsier når en operasjon er nødvendig, mens i noen tilfeller er det pga behov for andre inngrep, f.eks. kneprotesekirurgi. Det er noen milde og svært sakte progressive former for sykdommen, og disse pasientene kan forhindre at tilstanden utvikler seg – ofte i flere år – ved å bruke konservative terapier og kan som sådan fortsatt nyte en god livskvalitet. Til tross for dette anbefaler vi at operasjonen skjer i de aller tidligste stadiene av tilstanden, da erfaring viser at det kan bremse utviklingen av sykdommen betydelig.

-Hvor mange prosedyrer trenger jeg?

Det er ikke mulig å oppgi eksakt antall operasjoner som kreves ved behandlingsstart. Tommelfingerregelen er som følger: Vi skal utføre så mange operasjoner som våre pasienter trenger for å leve et smertefritt og lykkelig liv. Noen ganger kan dette oppnås etter bare én operasjon, noen ganger tar det fire eller fem. Erfaring viser at underekstremitetene (beina) best opereres i 3 økter med legger/knær, deretter foran & bak lår/hofte. Armene og trunkus behandles hver for seg.

-Hvilken fettsugingsteknikk er best egnet for lipødem behandling? 

Flere nettsider reklamerer for at deres fettsugingteknikk er best, men det er en ting som kan sies: det finnes ingen perfekt teknikk. Kirurgens ekspertise er det som teller når det kommer til resultatene. Hvis utført av en erfaren spesialist, spiller det ingen rolle hvilken teknikk/maskin som brukes. Resultatene er vanligvis gode og mer eller mindre like. Både WAL (water assisted liposuction) og PAL (power assisted liposuction) er skånsomme mot lymfebaner og karsystemet.  Kolleger som erklærer at systemet deres er «det beste» har ikke alltid testet andre teknikker tilstrekkelig.

Alternativt kan deres foretrukne system ganske enkelt være det sikreste for dem å bruke, så de oppgir deres preferanser basert på resultatene sine. Vannassistert fettsuging (WAL) er en god og meget skånsom prosedyre, som gir mulighet for svært korte operasjonstider, da lokalbedøvelsen knapt trenger å virke.  Allikevel må mengden vann ofte føres inn med lavere trykk for å forhindre for mye innsetting av væske da dette kan føre til til postoperativ anemi (lav blodprosent) og sirkulasjonsproblemer. I tillegg har mange pasienter ofte sterke krampelignende smerter etter operasjonen, da den kraftige vannstrålen irriterer muskelfascien. Etter vår erfaring er WAL en modifisert og bedre versjon av TAL (tumescent assistert fettsuging). Begge prosedyrene er imidlertid utvilsomt veldig gode.

Når det gjelder PAL (kraftassistert fettsuging), som er prosedyren vi pleier å bruke på Clinique Bellevue, injiserer vi maksimalt mulig mengde tumescent løsning for å samsvare med forventet fettaspirasjon ved slutten av operasjonen. Ved vibrasjonsassistert fettsuging løses fettcellene opp fra cellestrukturene uten bruk av makt. Den mekaniske irritasjonen av huden har også en tendens til å forbedre hudkvaliteten etter prosedyren. Her er det også avgjørende at operasjonen utføres av en erfaren kirurg som er kjent med utstyret og prosedyren. Etter vårt syn er det beste med PAL at det er mulig å bruke flere forskjellige kanyler – som hver passer til spesifikke områder av kroppen – slik at vi kan bruke det beste verktøyet for hvert behandlingsområde.

Videre mener vi at denne metoden er også svært egnet til påfølgende fettsuging og korrigeringer, da den vibrasjonsbaserte teknikken lar deg enkelt bevege gjennom arrvevet og pasientene får ofte betydelig mindre smerter etter operasjonen.
Det skal bemerkes at disse uttalelsene er basert på personlig erfaring og oppnådde resultater som vi har gjort ved bruk av forskjellige modaliteter.

-Hvordan kan jeg best forberede meg til operasjon?

 • Bruk kompresjonsklærne regelmessig i minimum 4 til 6 uker før operasjonen, helst lengre! Dette myker opp vevet og gjør det lettere å operere.
 • Etter operasjonen må du gjennomgå lymfedrenasje to ganger i uken i 6 til 8 uker hos din fysioterapeut.  Den første behandlingen bør skje ca. 3 dager etter inngrepet. Husk å avtale disse timene FØR du opereres.
 • 10 dager før operasjonen trenger vi blodprøvesvar på enkel hematogram, elektrolytter, nyrefunksjon, leverfunksjonsprøver og koagulasjonsnivåer. Disse bør tas hos fastlegen din og svar sendes til oss på mail.
 • Vennligst ikke ta noen blodfortynnende medisiner 1 uke før operasjonen din. Dette inkluderer også helsekosttilskudd som omega 3/tran, ananasekstrakt og alle type kosttilskudd som inneholder urter.
 • Det kan være lurt å bestille kompresjonsklær i tide til å bruke etter operasjonen.
  Ved operasjon av underekstremiteter holder det med bukser som passer til din nåværende størrelse + evt. kompresjonssokker
 • Armer og trunkus bør det bestilles kompresjosndrakt i én størrelse mindre enn det du bruker før operasjon + kompresjonshansker
 • I løpet av behandlingen vil klesstørrelsen falle med én til to størrelser, så du må bestille nye kompresjonsklær. Ideelt sett vil dette skje ca 14 dager etter operasjonen. 
 • Vennligst barber bein og intimområdet 48 timer før operasjonen.
 • Vennligst fjern eventuelle kunstige negler og neglelakk, ringer, piercing og øredobber.

-Hvordan er det etter operasjonen?

Smerte – Du vil oppleve varierende grad av smerter etter operasjonen.  Noen har lite behov for smertestillende, andre i større grad.  Det verste ubehaget gir seg som regel etter 3-4 dager. 

Lekkasje – det kan lekke en del væske fra såråpningene etter operasjonen, og det anbefales å kjøpe en pakke kladder på apoteket som kan suge til seg det som lekker.  Selv om du er gjennomvåt skal du ikke skifte på kompresjonstøyet før tidligst 5 dager etter operasjonen.  Lekkasjen avtar som regel etter 3-4 dager, men i noen tilfeller kan vare lengre. 

Kompresjon – noen pasienter trenger kun å bruke kompresjonsplagg i 6-8 uker etter operasjonen, men de fleste vil ha behov for kompresjon livet ut.  Dette er individuelt og vurderes sammen med fysioterapeuten din. 

Lymfedrenasje – vi anbefaler at lymfedrenasje utføres to ganger per uke i 6-8 uker etter operasjonen.  Første behandling bør skje ca. 3 dager etter operasjonen da det er viktig at evt. små blodansamlinger og væske løsner seg og ikke blir hard. 

Hevelse – Du vil oppleve hevelse etter operasjonen.  Det er som regel lett økende og verst på dag 14 før det begynner å avta gradvis.  Det gjelder å være tålmodig, da kroppen jobber hardt for å reparere sårflatene innvendig. 

Sting – åpningene i huden der det har blitt utført fettsuging lukkes med selv-absorberende sting, så du trenger ikke å fjerne sting etter operasjonen. 

-Hva slags komplikasjoner kan oppstå?

Det er viktig å forstå at fettsuging for lipødem er et stort inngrep som innebærer risiko.

Jo bedre du er mentalt forberedt, jo lettere blir det å håndtere de vanlige ettervirkningene av operasjonen.

Stor-volum fettsuging kan føre til hematomer (blodansamling/blåmerke), hevelser og ødem.
Dysestesi (smerte i hud og/eller nedsatt følelse) kan forekomme, spesielt i hele underekstremiteten. Følelsene i huden normaliserer seg som regel etter flere måneder. Disse følelsene kan oppleves som nummenhet og prikking.
Serom (sårvæskeansamling) kan også forekomme.  Oftest tar opp kroppen mindre mengder sårvæske selv.  I de tilfellene hvor det er større mengder kan det være nødvendig å tappe.  Som regel er huden i disse områdene nummen som følge av primær operasjon og det kjennes lite av behandlingen.  Noen ganger er det nødvendig med tapping flere ganger før det avtar helt.

Vedvarende løs hud kan forekomme etter fettsuging dersom hudkvaliteten ikke er optimal.  Det kan være aktuelt med hud-reduserende behandling som lårplastikk eller armplastikk.  Disse inngrepene venter man ofte et år etter fettsuging da det er viktig at vevet i disse områdene er tilhelet. 

-Kan lipødemet komme tilbake?

Helt ærlig, så vet vi ikke. Dette er fordi den nøyaktige årsaken til sykdommen fortsatt er dårlig forstått. Det vi derimot kan si er at mange pasienter opplever stabile langsiktige resultater etter operasjonen, forutsatt at de vedlikeholder en sunn livsstil.  

-Når kan jeg begynne å trene igjen?

Bassengtrening kan opptas 3-4 uker etter operasjonen, så lenge det ikke er noen åpne sår. 
Mer anstrengende trening bør vente med frem til det har gått 6-8 uker postoperativt. 

Facta

Operasjonstid2-4 timer
Anestesifull narkose
Postoperativ behandlingMin 6-8 uker kompresjonsbehandling + lymfedrenasje 2x/uke i samme periode
Gjennopta sosiale aktiviteteretter 3-4 dager
TreningBasseng – 3-4 uker, vanlig – 6-8 uker

Lurer du på noe eller ønsker time? Ring oss gjerne for timebestilling.