fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

NARKOSE

Mange er redde for narkose og vår anestesilege har derfor laget ett lite informasjonsskriv om narkose.

Rekke inngrep, som tidligere ble gjort i lokalbedøvelse, gjøres i dag i narkose. Dette skyldes at anestesifaget de senere år har gjennomgått en rivende utvikling. Moderne narkoser er blitt svært trygge, med lite bivirkninger og komplikasjoner. De aller fleste opplever narkosen som en behagelig søvn.

Lokalbedøvelse brukes i dag vanligvis bare til mindre inngrep på mindre områder, for eksempel ved fjernelse av føflekker, arr og fettkuler.

Ved større inngrep er det mest behagelig for pasienten å sove. Det gir også best arbeidsbetingelser for kirurgen, siden han ikke trenger å tenke på om pasienten har smerter og siden pasienten ligger helt stille.

Mange pasienter er engstelige for narkosen. Dette skyldes nok dels at man «gir fra seg kontrollen», dels at man har hørt skrekkhistorier om hva som kan gå galt.

HVORDAN GIS NARKOSEN?

Vi bruker bare intravenøse narkosemidler, det vil si medikamenter som sprøytes inn i en blodåre. Vi er derfor nødt til å stikke i en blodåre for å legge inn en kort og tynn (mindre enn en millimeter tykk!) plastslange. Anestesipersonell har lang erfaring med å stikke, og det er sjelden nødvendig med mer enn ett stikk. Ved hjelp av en pumpe gir vi så et kraftig sovemiddel og et svært sterkt smertestillende middel. Disse medikamentene virker bare noen få minutter, derfor går pumpene helt til operasjonen er ferdig. Så skrues pumpene av, og du våkner etter noen få minutter. Før man sovner og under hele narkosen får du ekstra oxygen ved hjelp av en maske.

Det er hele tiden tilstede en anestesisykepleier eller lege med mange ti-års erfaring som ikke har andre oppgaver enn å passe på deg. Du blir nøye overvåket ved hjelp av tipp topp moderne overvåkningsutstyr som viser hjerterytme, puls, blodtrykk, søvndybde, oxygenmengden i blod og at du får nok luft i lungene dine.

KAN JEG VÅKNE UNDER OPERASJONEN?

Du har kanskje hørt skrekkhistorier om pasienter som har våknet mens kirurgen holder på. Dette er selvfølgelig en forferdelig opplevelse, spesielt hvis pasienten har fått muskellammende medikament som gjør at han ikke er i stand til å gi beskjed om at han er våken. Du kan være helt sikker på at dette ikke vil skje når du opereres på Clinique Bellevue. I tillegg til at både
anestesilege og anestesisykepleier er svært erfarne, bruker vi et spesielt utviklet apparat (BIS-monitor) som kontinuerlig måler søvndybde, og som alarmerer hvis narkosen er mindre dyp enn ønskelig. Dessuten bruker vi nesten aldri muskellammende medikamenter.

ER NARKOSE FARLIG?

Det er en risiko forbundet med narkose, men de er ekstremt liten. Det er blitt hevdet at det farligste man gjør operasjonsdagen er kjøreturen til klinikken og hjem igjen! Man kan nesten se bort fra risikoen for alvorlig skade eller død hvis man ikke har alvorlig hjerte eller lungesykdom eller er svært gammel.

BLIR JEG KVALM AV NARKOSEN?

Den narkosetypen vi bruker ved Clinique Bellevue gir ikke kvalme. Hvis du har svært lett for å bli kvalm, eller har dårlige erfaringer fra tidligere, vil vi gjerne ha beskjed. Vi gir deg da medikament mot kvalme før du våkner. Kvalme i forbindelse med operasjon skyldes oftest bruk av sterke smertestillende medikamenter som inneholder morfin eller lignende stoff.

Mange er redde for narkose.

HAR JEG SMERTER NÅR JEG VÅKNER?

Kirurgen setter lokalbedøvelse mens du sover. Dessuten får du smertestillende tabletter før vi tar deg inn på operasjonsstuen og vi gir deg smertestillende inn i blodet før du våkner. Ved behov får du mer smertelindring etter hvert. Men litt må du regne med å kjenne, for det er best å unngå for mye morfin (eller lignende) og dermed kvalme.

MÅ JEG FASTE FØR NARKOSE?

Ja, du skal ikke spise de siste 6 timene før narkose. Dette er fordi man vil unngå at du kaster opp, og i verste fall får mageinnhold i luftrøret, men du sover. Du kan drikke vann og saft inntil to timer før narkosen. De siste timene før narkosen skal du ikke røke eller bruke tyggegummi, siden dette er vist å øke produksjonen av magesyre.

HVA MED MINE FASTE MEDISINER?

Du skal ta dine faste medisiner operasjonsdagen. Hvis du bruker blodfortynnende medikamenter må du informere kirurgen om dette på forhånd slik at dere kan avtale om – og eventuelt hvor lenge – du må slutte med disse medikamentene før operasjon.

Hvis du har diabetes og bruker insulin, vil vi gjerne at du tar med deg blodsukker måleren og insulin til klinikken.

OG TIL SLUTT:

Vi gjør det vi kan for at narkosen skal bli en trygg og behagelig opplevelse. Hvis det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med klinikken for å avtale et møte med anestesilegen.