fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Karpal tunnel syndrom

Karpaltunnelsyndrom

(CTS)

I håndleddet passerer medianusnerven gjennom det som betegnes karpaltunellen. Nerven kan komme i klem her, noe som fører til smerter og ubehag i hånden.

Hva er karpaltunnelsyndrom?

På håndflatesiden av håndleddet finnes en bred seneskjede som beskytter og har en støttefunksjon for senene i underarmen. Sammen med underarmsbenene danner denne seneplaten en tunnel som kalles karpaltunnelen (karpos = håndledd på gresk). Gjennom karpaltunnelen går det sener, blodårer og nerver. Den største nerven som går her, er nervus medianus. Det er en av de tre hovednervene i underarm og hånd. Den forsyner flere muskler i underarm og hånd, og den inneholder også de nervetrådene som gir oss følesans i hånd og fingre, inklusive håndflatesiden av tommel, pekefinger, langfinger og halve ringfingeren (på langs).

Forekomst

Karpaltunnelsyndrom forekommer hos 3-4% i den voksne befolkningen, oftere hos kvinner enn hos menn. Forekomsten øker med økende alder. Enkelte yrkesgrupper er mer utsatte enn andre, se nedenfor. Enkelte får tilstanden under svangerskapet. Det har sannsynligvis sammenheng med at det i svangerskapet er økt mengde væske i kroppen, også i karpaltunnelen.

Årsak

Av ulike grunner kan det bli trangt i karpaltunnellen. Nervus medianus kommer da i klem, og det kan oppstå symptomer i nervens funksjonsområde, dvs. i hånden og fingrene. Den vanligste årsaken til at det blir trangt, er betennelsesreaksjoner som medfører væskedannelse og hevelse i kanalen, og dermed klem på nerven. Betennelsen kan være f.eks. senebetennelser eller leddgikt. Men ofte finner man ingen god forklaring på hvorfor tilstanden har utviklet seg.

Karpaltunnelsyndrom kan også skyldes andre sykdommer eller skader. Det kan være forandringer etter et beinbrudd i området (håndleddsbrudd), lavt stoffskifte, svangerskap, diabetes, overbelastning gjennom ensidige håndbevegelser i yrket. Særlig utsatt er servitører, frisører, skribenter, maskinoperatører, platearbeidere, slaktere, renholdere og personer som arbeider med vibrerende verktøy.

Symptom
  • Prikking, nummenhetsfølelse og/eller følelsestap tilsvarende nervens forsyningsområde (se tegning) – særlig i langfinger og pekefinger
  • Lammelse og svinn av muskelmasse i tommelmuskulatur Symptomene øker ofte om natten eller når armen holdes i ro.
  • Det hjelper å riste eller massere hånden Følelsestap på fingertuppene kan gjøre det vanskelig å håndtere små objekter, og man kan ha problemer med å vri kluter
  • Nedsatt kraft ved klemming av tommel mot lillefinger
  • Nedsatt kraft ved fingerbøying i tommel, pekefinger og langfinger

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av den typiske sykehistorien og funnene ved legeundersøkelsen av hånden og armen. Diagnosen kan bekreftes med såkalt nevrografi, det vil si måling av nerveledningshastighet. Dersom

Behandling

Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden. Ved milde til moderate plager vil man først forsøke med avlastning med bruk av ortose (skinne), og det kan i noen tilfeller føre til at man unngår operasjon. Forskning synes å vise at en kortisonkur  demper symptomene, men varigheten av denne lindringen opphører i mange tilfeller etter 2-3 måneder.

Det mangler dokumentasjon for effekt på kortison injeksjon inni carpal tunnelen. Det er helst registrert mange komplikasjoner når kortisonet treffer nerven eller senen, derfor er det kirurgi som er beste alternativ når konservativ behandling ikke lykes.. Andre former for medikamentell behandling synes ikke å hjelpe.

Dersom plagene er langvarige, og avlastning ikke har effekt, er operasjon et alternativ. Inngrepet foregår i lokalbedøvelse og tar ca. 10 minutter. Det utføres enten åpent eller ved hjelp av endoskopi, det vil si kikkehullsteknikk. Under operasjonen spalter kirurgen senebåndet, slik at nerven får bedre plass og ikke lenger blir liggende i klem.

Dr Ayman Zakaria Ved Clinique Bellevue har operert flere tusen pasienter med CTS, med meste moderne og aktuelle metodet.

Prognose

Tilstanden kan være forbigående og bli bra av seg selv hos noen (ca. 1 av 3). Symptomer fra medianusnerven under svangerskap vil i de fleste tilfeller bli bedre etter fødsel.

Ved operasjon forsvinner oftest smerter og ubehag nesten umiddelbart. Men den nedsatte følelsen i hånd/fingre kan vedvare i uker, unntaksvis i måneder.