fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Kompliserte håndleddsoperasjoner

Kompliserte håndleddsoperasjoner

Kompliserte håndleddsoperasjoner som behandling for STT-artrose, Håndledd instabilitet, Håndledd artrose etc.. kan utføres av vår håndkirurg Dr. Ayman Zakaria ved Clinique Bellevue.

Diagnostikk og utredning

 • Smerter radialt i håndroten med palpasjonsømhet over leddet
 • Smerter ved stukning av 2. stråle og forsert radialdeviasjon av håndroten

Spørreskjema

 • DASH (The Disabilities of Arm, Shoulder and Hand Score) eller Quick DASH (oversatt til norsk) er mye brukt

Behandling

 • Graden av plager vil avgjøre behov for behandling
 • Tommel-/håndleddsortose
 • Kortisoninjeksjon – kortvarig effekt, men kan gjentas
 • Artrodese ved store plager

Bakgrunn

 • STT leddet (overgangen mellom skafoid, trapezoid og trapezium) kan rammes av artrose, enten isolert eller som ledd i CMC 1 artrose.
 • Evidens for operativ behandling er kun basert på retrospektiv case-serie. Rogers og Watson publiserte et retrospektivt materiale på 20 pasienter med gjennomsnittlig oppfølging på 5 år. 17/20 var smertefrie (ingen PROM rapportert), gripestyrke var 90% av frisk side og bevegeligheten var lett redusert (fleksjon-ekstensjon 75-82% av frisk side ) (7).

Artrose Radiokarpalleddet

Diagnostikk og utredning

Smerter er hovedsymptom og diagnosen krever artroseforandringer på røntgen. kommer ofte etter trauma, eller ubehandlet SKAFOIDPSEUDARTROSE

Spørreskjema

 • DASH (The Disabilities of Arm, Shoulder and Hand Score) eller Quick DASH (oversatt til norsk) er mye brukt
 • PRWHE (Patient Rated Wrist and Hand Evaluation) oversatt til norsk og validert
Behandling

Graden av plager vil avgjøre behov for behandling

 • Håndleddsortose
 • NSAID
 • Kortisoninjeksjon – kortvarig effekt, men kan gjentas
 • Kirurgi ved kraftige symptomer:
  • Begrensede artrodeser i håndroten
  • Håndleddsartrodese
  • Håndleddsprotese: Nyere tilbud
Bakgrunn

Primær artrose er sjeldent. Inflammatorisk- eller posttraumatisk artrose er hyppigere. Sistnevnte ses etter tidligere håndrot- eller håndleddskader.

Texten er redigert fra en text tatt fra Helse biblioteket.