fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Lårplastikk

LÅRPLASTIKK

Lårplastikk er en operasjonsmetode som går ut på å fjerne overskuddsvev på innsiden av låret. Årsaken til dette kan være uproporsjonale fettvevsansamlinger eller stort hudoverskudd. Dette kan komme med økende alder eller som et resultat av vekttap. Noen ønsker lårplastikk på kosmetisk grunnlag, dvs. at de er misfornøyd med hvordan lårene ser ut. Andre ganger kan et stort hudoverskudd gi funksjonelle plager som ved tilpasning av klær eller sårdannelse og hudirritasjon der hud ligger an mot hud. Mange av pasientene som henvender seg med ønske om korreksjon av lårene har gjennomgått store vekttap, enten som følge av konvensjonell slanking eller slankeoperasjoner (gastric bypass, gastric sleeve, duodenal switch). Operasjonen går ut på at man fjerner et hudområde øverst på låret opp mot lysken eventuelt også på innsiden av låret ved store hudoverskudd.

Fettsuging: Det er vanlig å kombinere lårplastikk med fettsuging av innsiden av låret. Unntaket er svært tynne personer med minimalt med underhudsfett. Noen personer har lite hud overskudd men en uproporsjonal fettansamling på inniden av låret opp mot lyskene. Er hud kvaliteten god, dvs. lite strekkmerker og tykk hud med god elastikk (sammentrekningsevne) kan fettsuging uten annen kirurgi ofte være god behandling. Denne operasjonen resulterer ikke i andre arr enn minimale merker der fettsugingskanylen føres gjennom huden. Dette kan resultere i noe løsere hud, men mange aksepterer dette på bekostning av mer omfattende arr som følger etter lårplastikk.

Arrenes plassering: Denne operasjonen vil hos de fleste resultere i et arr som strekker seg fra lyskefuren nedenfor hoftekammen og følger denne furen innover på låret og noe bak på seteregionen. Ved mer omfattende hudoverskudd kan det være nødvendig å fjerne hud også på innsiden av låret ned mot kneet. Arrene plasseres på innsiden av låret plasseres slik at de ikke er synlige når man står med benene sammen. De vertikale arrene på innsiden av lårene kan bli noe kraftigere enn arr etter andre plastikkirurgiske inngrep fordi de går på tvers av hudens naturlige retning. Dette kan til en viss grad forebygges ved å ikke stramme huden for mye. Alle arr vil kort tid etter operasjonen være røde. Dette er normalt. I løpet av 3-12 mnd. blekner de og vil etter hvert bli hvite. Bredden på arrene varierer fra person til person, men med moderne kirurgisk teknikk vil de fleste arr på lårene og lyskene fremstå som bleke streker. Pga. tyngden av vevet man forsøker å løfte opp vil ofte arrene i lyskene utvides med tiden og trekkes noe nedover.

Som ved annen plastikkirurgi anbefales det ikke at man gjennomgår denne operasjonen før man har en stabil vekt (minimum 6 mnd. etter større vekttap). Dersom du går vesentlig ned i vekt etter en lårplastikk vil du oppleve at huden på låret blir løsere. Dersom du planlegger å slanke deg mye bør du gjøre dette før du kommer til undersøkelse og operasjon. Vi anbefaler heller ikke at du gjennomgår denne operasjonen dersom du har BMI (kroppsmasse indeks) høyere enn 28. Årsaken til dette er at risikoen for komplikasjoner øker betydelig og varigheten av resultatet vil være nedsatt. Fettsuging uten fjerning av hud kan man gjøre ved høyere BMI fordi komplikasjoner ved fettsuging er svært uvanlige.

Du må ikke bruke nikotin (tobakk, snus, e-sigaretter, nikotin tyggegummi) 6 uker før og 6 uker etter inngrepet. Årsaken til dette er at nikotin nedsetter blodsirkulasjonen til huden. Nedsatt blodsirkulasjon øker risikoen for infeksjoner, sårproblemer, stygge arr og kan i verste fall forårsake store hudskader (nekroser) i operasjonsområdet.

Kombinerte inngrep: Ved uproporsjonale fettputer på utsiden av låret eller innsiden av kneet kan det være aktuelt å kombinere lårplastikk med fettsuging av disse områdene da dette ikke vil påvirke rekonvalesens tiden.

 

Før operasjonen

Man må møte fastende. En kompresjonsbukse/shorts medbringes operasjonsdagen. Denne kan kjøpes på klinikken.  Det gjøres en helkroppsvask med bakteriedrepende såpe (Hibiscrub) kvelden før operasjonen og på selve operasjonsdagen. Lårplastikk utføres i full narkose. På grunn av narkosen må du være fastende i minst 6 timer før operasjonen. Det vil si ikke spise eller drikke. Vann og klare væsker kan inntas inntil 2 timer før operasjoen. Oppmøte uten sminke, neglelakk og smykker. Røyking øker risikoen for blodpropp. Vi anbefaler at man slutter med P-piller 14 dager før operasjonen.

Røyking er ugunstig både med tanke på narkose og etterfølgende sårtilheling og den øker alle typer komplikasjoner og er derfor veldig viktig at en slutter med røyking/nikotinprodukter minst 6 uker for og 6 uker etter operasjon. Dette inkluderer alle slags nikotinprodukter, inkludert snus, plaster, tyggis etc.

Ta gjerne på deg en løstsittende, vide klær.

Operasjonen

Operasjonen starter med at det installeres lokalbedøvelse i operasjonsområdet. Etter dette gjøres det vanligvis fettsuging. Deretter legges det et snitt i huden omkring hudområdet som skal fjernes, dvs på undersiden av lyskefuren eventuelt på innsiden av låret ned mot kneet. Hudoverskuddet fjernes. Huden lukkes med sting som forsvinner av seg selv. Til slutt legges det på kirurgisk tape absorberende bandasjer og elastisk bind.. Operasjonen varer ca 3 timer, deretter blir du overført til oppvåkningsavdelingen hvor du vil være ca. 2 timer. Av og til legges det inn dren i forbindelse med operasjonen.

Du kan reise hjem når du føler deg i stand til det. Du kan ikke kjøre selv og må bli hentet av noen å ha tilsyn første døgnet.

Etter operasjonen

Etter operasjonen er sårene dekket med kirurgisk tape. Utenpå denne tapen er det absorberende bandasjer og elastisk bind. Disse kan fjernes etter 2 dager. Da kan du dusje. Den innerste kirurgiske tapen lar man sitte på. Etterpå tar du på deg et kompresjonsbukse/shorts som du får kjøpt på klinikken. Denne skal benyttes i 6 uker hele døgnet etter operasjonen.

Kort tid etter operasjonen vil lårene føles unormalt stramme. Dette skyldes hevelse som tilkommer under operasjonen. Dette gjør at det er vanskelig å gjøre de samme bevegelsene som du er vant med. Det vil være ubehagelig å stramme lårmusklene og bevegelsene i hofteleddet vil være redusert. Spesielt vil det være vanskelig å sitte med vanlig bøy i hoftene. Hevelsen vil gradvis reduseres og i løpet av de første ukene, og du vil merke at du gradvis får tilbake mer normal funksjon. Det er viktig at du tar hensyn til ubehaget og ikke gjør bevegelser som øker smertene fra operasjonsområdet. Når du sitter i ro er det fornuftig å plassere føttene så høyt som praktisk mulig, gjerne på en stol med en pute under leggene. Det er også vanlig med blåmerker i huden i og nær operasjonsområdet.

De to første dagene etter operasjonen anbefaler vi at du holder deg innendørs og at du holder armene høyt (se ovenfor) og i ro. Utover dette bør du bevege deg. Du bør legge forholdene til rette slik at du har mulighet til å ta det med ro i den første uken etter operasjonen, eventuelt lengre dersom du har en fysisk tung jobb. Det er viktig at du unngår bevegelser og tunge løft som øker smertene i operasjonsområdet. Mødre med små barn bør ha mulighet for avlastning i 1-2 uker etter inngrepet.

SYKEMELDING

Dersom det du har fått gjort lårplastikk på bakgrunn av medisinske/ fysiske forhold har du krav på sykemelding. Varigheten på sykemelding er avhengig av hva slags arbeid du har og om det kun er gjort fettsuging eller også fjerning av løs hud, men 1-3 uker kan være nødvendig. Ved kosmetisk motiverte operasjoner har man ikke krav på sykemelding.

Komplikasjoner – bivirkninger

Komplikasjoner kan inntreffe ved all kirurgisk behandling men er uvanlig ved kosmetiske operasjoner. For å redusere risikoen for dette er det viktig at du opplyser om tidligere sykdommer, tidligere operasjoner og eventuelle problemer som oppstod i etterkant av disse, medikamenter du bruker og eventuelle allergier ved forundersøkelsen.

Blødninger: Det er ikke uvanlig at det blør litt fra sårkantene etter inngrepet. Det er ugunstig at det samler seg opp blod under huden. Du vil i så fall få en kraftig hevelse, oftest på en ene siden. Ta da kontakt direkte med kirurgen. Dersom det er gjort fettsuging i forbindelse med lårplastikken vil det ofte komme litt mer sårvæske i bandasjen første døgnet. Dette ser nærmest ut som ”bringebærsaft”. Er bandasjene gjennomtrukket av fuktighet dagen etter operasjonen kan det være hensiktsmessig å ta disse. Den innerste tapen lar man sitte på plass. Legg nye kompresser utenpå såret og ta på kompresjons tøyet.

Infeksjoner

Alvorlige infeksjoner etter Lårplastikk Oppstramning av løs hud på innsiden av lårene er uvanlige. Typisk for infeksjoner er at de inntreffer 5-10 dager etter operasjonen. Symptomer på infeksjon er økende hevelse og smerter, rødhet i huden, generell sykdomsfølelse, evt. feber, frysninger og evt. økende unormal væsking fra sårkantene. For å redusere risikoen for dette forbehandles alle med antibiotika. Dette gis som en engangsdose før operasjonen. Skulle det oppstå en infeksjon vil behandling med antibiotika ofte være tilstrekkelig behandling. I området opp mot lysken er det hårsekker og svettekjertler. Dette området blir aldri helt rent til tross for grundig desinfeksjon forut for inngrepet. Det er derfor ikke uvanlig med litt forsinket sårtilheling i dette området. Det sees ofte dersom det det foreligger et snitt i lysken og på innsiden av låret. Såret kan væske litt. Dersom dette inntreffer er det viktig å ikke benytte tape på denne delen av såret. Du vil også se at tapen løsner, dette er ofte et tegn på at det er væske under tapen som skal ut. Disse problemene krever som regel kun lokal behandling og enkelt sårstell, men det kan være hensiktsmessig at kirurgen får sett på deg og bedømt om det er nødvendig med antibiotika eller annen behandling.

Det er ikke uvanlig at følsomheten i huden nær operasjonsarret på innsiden av låret blir noe nedsatt etter denne operasjonen. I sjeldne tilfeller kan behandlingen også påvirke hudnerver som går gjennom operasjonsområdet og dette kan føre til nedsatt hudfølsomhet også i ”naboområder”. Dette er vanligvis et forbigående fenomen. De fleste opplever at dette bedres i løpet av de første 12 mnd. etter operasjonen.

Vår erfaring er at pasienter som har gjennomgått slankeoperasjoner har økt risiko for komplikasjoner etter denne type inngrep. Dette gjelder til tross for at de har en normal BMI (kroppsmasseindeks) på operasjonstidspunktet. Dette er en erfaring vi deler med mange av våre kollegaer. Til tross for at det er gjort mye forskning omkring dette fenomenet er årsaken ukjent. Det eneste som later til å være rimelig sikkert er at det er et ”positivt” samsvar mellom totalt vekttap og komplikasjonsfrekvensen, dvs stort vekttap øker sannsynligheten for komplikasjoner. Dette gjelder spesielt postoperative blødninger, men til en viss grad også andre komplikasjoner som forsinket tilheling, infeksjoner og væskeansamlinger i operasjonsområdet.

Serom: Dette er en unormal væskeansamlig i operasjonsområdet som kan vise seg 1-2 uker etter operasjonen. Tegn på dette kan være langsomt økende hevelse nederst på innsiden av låret. Noen pasienter forteller at de føler en ”skvulpefornemmelse” i operasjonsområdet. Vanligvis fanges dette opp i forbindelse med rutinekontroller. Dersom dette oppstår kan det være nødvendig å tømme disse væskeansamlingene ved hjelp en tynn nål og sprøyte. Det er viktig at man tapper disse kort tid etter operasjonen. Dersom de ikke blir tappet kan det danne seg en tynn hinne omkring disse som kan skrumpe og gi unormale foldinger og fasthet i huden, typisk omkring arret.

Før operasjonen vil det hos nær sagt alle pasienter være sideforskjeller i operasjonsområdet. Dette er helt normalt. Også etter operasjonen vil det kunne være mindre sideforskjeller. Dels skyldes det at vi behandler biologisk materiale med ulik elastisitet, dels at det ikke finnes helt eksakte metoder som er praktisk anvendbare ved planlegging av operasjonen.

ARR etter Lårplastikk.

Enkelte ganger kan det oppstå unormal arrdannelse i operasjonssåret. Arret modnes langsomt. Pasienten vil merke dette ved at arret er tykt, stivt, rødt og kløende unormalt lenge etter operasjonen. Pasienter med mørkere hudtyper er noe mer disponert for dette enn de med lyse hudtyper. Dersom dette har oppstått i forbindelse med andre operasjoner du har vært i gjennom er det nyttig om du opplyser dette til kirurgen ved forundersøkelsen. Vi kan da benytte metoder/ avtale hyppigere kontroller for å forebygge dette. Behandlingen kan være spesialtape eventuelt kortison injeksjoner. Av og til kan dette kreve korreksjoner senere.

Våre kirurger har lang erfaring med dette inngrepet, og pasienter som har gjennomgått en lårplastikk opplever ofte stor grad av tilfredshet.

Ta Kontakt

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]