fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Tommelartrose

Tommelartrose

(CMC1 artrose)

Tommelartrose er en ganske vanlig tilstand, men den ses speseielt hos eldre og middelaldrende kvinner. Tilstanden forekommer også hos yngre mennesker, særlig dersom det tidligere har vært skader eller sykdom i leddet.

Leddet består av glatte bruskflater som dekker over beinet. Ved slitasje finnes nedslitt brusk, beinvevet vokser noe utover, etter hvert mister leddet bevegelighet. Når beinet utsettes for direkte belastninger, øker smerten. Tommelartrose gir smerter og stivhet i leddet. Ofte blir gripekraften i tommel-pekefingergrepet tidlig svekket. Ved langtkommet artrose vil tommelen kunne verke konstant. Ved undersøkelse finnes nedsatt bevegelighet, og ofte er leddet hovent. Når en tar røntgen-undersøkelse ser en de karakteristiske slitasje forandringene med nedslitt/tynn brusk og eventuelt forkalkninger inn mot leddet. Graden av plager vil avgjøre behov for behandling.

Symptomer
  • Smerter.
  • Dysfunksjon i finger.
Behandling
  • Tommelortose.
  • Kortisoninjeksjon – kortvarig effekt, men kan gjentas.
  • Kirurgi: Ved sterkere smerter og funksjonssvikt.

Forekomst: Etter artrose i DIP leddene er CMC 1 artrosen vanligst. Førstnevnte gir vanligvis ikke så store plager at kirurgisk behandling er aktuelt. Avstivning av ytterleddet er i så fall alternativet. Forekomst av CMC 1 artrose øker med alderen. Opp mot 33 % av postmenopausale kvinner har vært beskrevet. En nylig publisert prevalensstudie fra USA påpeker at blant den eldre delen av befolkningen har nesten alle radiologiske tegn på artrose. Kvinner rammes oftere enn menn.

Leddet utsettes for betydelig krefter under grep. Man beregnet at ved 1kg’s pinsett grep er kreftene som forplantes over CMC leddet 12 kg.
Etter hvert som artrosen skrider frem sublukserer tommelbasen dorsalt og tommelstrålen bli liggende så innslått i hånden. Dette medfører sekundære forandringer spesielt hyperekstensjon av MCP leddet og til slutt Z-deformitet og kollaps av tommelstrålen ved grep. Tilstanden kan medføre betydelige smerter og dysfunksjon.

OPERASJON

Det finnes flere kirurgiske metoder for behandling avhengig av pasientens aktivitet, alder og yrke. Den metoden som er mest brukt er det vi kaller trapeziektomi med ligament rekonstruksjon. Det vil si at man fjerner det ødelagte benet og flytter en sene for å erstatte benet og for å stabilisere leddet. Dette vil gi ett mye mer stabilt ledd og fjerner smerter og tillater samtidig full bevegelighet i tommelfinger. Metoden passer for de aller fleste pasienter, men ikke for yrkesaktive håndverkere som bruker mye styrke. Dette er den metoden Dr. Zakaria bruker og som er anerkjent i verden for å gi best funksjonelle resultat.