fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Utstående ører

ØREPLASTIKK

Utstående ører. Øreoperasjon Clinique Bellevue Stavanger.

Utstående ører (aures alatae) skyldes vanligvis en ufullstendig foldning av deler av ørebrusken som medfører at øret får et påfallende og utstående utseende. Et forstørret bruskskjelett i øreskålen (conchahypertrofi) vil også gi inntrykk av utstående ører. Ofte foreligger det en kombinasjon av begge tilstandene som årsak til pasientens plager.

Utstående ører kan korrigeres med en øreplastikk (aurikkelplastikk). Ved ufullstendig foldning av ørebrusken kan man ved selektivt å svekke brusken, konstruere den manglende bruskfolden. Noen ganger kan det i tillegg være nødvendig å plassere noen innvendige sting under huden for å stabilisere øret i den ønskete stillingen. Er ørebrusken for stor, kan størrelsen reduseres og formes ved å fjerne en del av denne fra ørets bakside.

Viktig informasjon

Ørebrusken er ikke ferdig utviklet før 5-7 års alderen. En øreplastikk bør derfor ikke utføres før dette tidspunkt. Brusk blir stivere med alderen, derfor anbefaler vi korreksjon så tidlig som mulig, da brusken vil være lettere å forme slik at man oppnår et godt kosmetisk resultat.

Operasjonens varighet er omkring én til to timer. Barn opereres vanligvis i full narkose, mens voksne med fordel kan opereres i lokalbedøvelse.

Du kan reise hjem samme dag.

FØR OPERASJONEN
 

Faste
Du skal være fastende 6 timer før operasjonen hvis den gjøres i narkose. Det er tillatt å drikke svært små mengder vann inntil 2 timer før operasjonen, for eksempel for å kunne ta nødvendige medisiner

Dusjing
På operasjonsdagen skal du dusje hjemme før du kommer til klinikken. Du skal vaske hele kroppen og håret med Hibiscrub (desinfiserende såpe).

Blodfortynnende medisiner
Noen medisiner bør man unngå før operasjon. Dette vil du få informasjon om i informasjonsskriv om operasjon.

Kosthold
Enkelte naturpreparater kan ha en blodfortynnende effekt. Det anbefales derfor å slutte med disse senest 2 uker før. Det gjelder også E-vitamin, hvitløkskapsler og tran.

Røyking
Pasienter må være røykfrie 2 uker før, og deretter ytterligere 2 uker etter operasjonen. Du må også unngå andre nikotinholdige preparater som snus, nikotintyggegummi og nikotinplaster i samme periode.

 ETTER OPERASJONEN

Du skal holde deg mest mulig i ro og hvile det første døgnet. Unngå å bøye deg fremover og sov med hodet høyt de første dagene.

Etter hjemreise kan du ringe direkte til kirurgen som har operert deg det første døgnet ved behov.

Smertestillende medisiner tas som ordinert av kirurgen. Hodebandasje fjernes etter 1 uke. Etter dette må du bruke pannebånd i 2 uker hele døgnet, deretter ytterligere 3 påfølgende uker om natten. Dersom det er sting som skal fjernes gjøres dette vanligvis etter én uke. Du kan dusje dagen etter, men skal unngå å få vann på hodebandasjen. Ørene kan vaskes forsiktig når bandasjen er fjernet. Du kan begynne med lett trening etter 3 uker. Trening uten begrensninger kan gjenopptas etter 6 uker. Røyking er ikke tillatt 2 uker etter inngrepet. Du må unngå soling på arrene det første året. Har du spørsmål eller noe du lurer på er det bare å ringe klinikken.
 

KOMPLIKASJONER
Blødning

Blant sjeldent forekommende komplikasjoner er blødning en av de vanligste. Blødning oppstår vanligvis i løpet av de første timene etter operasjonen. . Øret vil hovne opp og kan bli smertefullt. Det kan da være nødvendig med en kortvarig re-operasjon der man åpner såret, stopper blødningen og syr sammen igjen.

Infeksjon

Rutinemessig gis antibiotika som infeksjonsforebyggende tiltak før operasjonen. Infeksjoner er således et sjeldent et problem. Skulle det allikevel forekomme, utvikler symptomene seg somregel innenfor den første uken etter operasjon. Infeksjonen viser seg vanligvis ved økende smerter, hevelse og rødme på operasjonsstedet. Man kan også utvikle feber og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden behandles med antibiotika.

Forstyrrelser i hudfølelsen

Etter operasjonen vil følesansen i hud ofte endre seg på operasjonsområdet. Den kan være redusert, men også bli helt borte. Noen kan også oppleve at huden blir overfølsom. Hudfølelsen blir vanligvis spontant normal igjen etter noen måneder, men i sjeldne tilfeller kan forstyrrelser i hudfølelsen vedvare.

Smerter

Operasjonsområdet vil være ømt og man kan oppleve lettere smerter. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av få dager, men kan hos enkelte pasienter vedvare noe lengre. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem.

Hevelse

Operasjonsområdet vil være hovent etterpå. Vanligvis forsvinner den verste hevelse i løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før huden blir normal igjen.

Blåmerker
Det er ikke uvanlig at det kan oppstå blåmerker på operasjonsområdet. Dette skyldes små blødninger i vevet. Blåmerkene forsvinner spontant i løpet av få uker.

Ujevnheter

Målet med operasjonen er naturligvis å oppnå en bedre og mer normal form på øret. Pga. den kirurgiske manipulasjonen av ørebrusken, kan man av og til registrere og kanskje også kunne se mindre ujevnheter som ikke var tilstede før inngrepet. I den grad dette gir anledning til korreksjoner, anbefales det imidlertid å vente minst ett år, da denne type små uregelmessigheter ofte utjevnes spontant med tiden.

Arr

Arrene etter Utstående ører operasjon er vanligvis på baksiden av øret og vil derfor være lite synlige. I begynnelsen vil de være røde og hovne, men over måneder blir de vanligvis gradvis lysere og mykere. Enkelte danner dessverre arr som kan bli mindre pene.

 OPPFØLGING

Ved Clinique Bellevue er det avgjørende at du føler deg helt trygg etter operasjonen. Vi vil derfor oppfordre deg til også å ta kontakt utenom ordinære kontroller dersom det er noe du lurer på. Slik unngår du å være i tvil og vi vil raskt kunne fange opp eventuelle problemer og forhindre at de utvikler seg.

Du vil etter operasjonen også bli tildelt flere kontrolltimer ved klinikken for at du som velger å gjennomgå en øreplastikk føler deg trygg på forløpet og får svar på eventuelle spørsmål.

Les mer om vår øre nese hals kirurg her:  https://cliniquebellevue.no/ansatte/knut-kvinnesland/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]