fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

All Team Members

Kirsten Kleppe

  Kirsten Kleppe bryst kirurgi, mikrokirurgi, hypospadi rekonstruksjon og lipødem.   Kirsten Kleppe gleder seg til å begynne å jobbe igjen på Clinique Bellevue. Hun har vært specialist i plastikkirurgi siden 2013 hvor hun har jobbet innenfor forskjellige fagfelt i det offentlige og private, konsentrert på bryst kirurgi, mikrokirurgi, hypospadi rekonstruksjon og lipødem. Hun har engasjert seg i blant annet…

Nils Åke Nystrøm

Nils Åke Nystrøm

Spesialist i håndkirurgi og i rekonstruktiv plastikkirurgi

  Dr. Nils Åke Nystrøm Dr. Nils Åke Nystrøm er autorisert lege i Sverige, Norge og to forskjellige stater i USA. Han er doktor i medisin / doktorgrad, spesialist i håndkirurgi og i rekonstruktiv plastisk kirurgi med fokus på mikrokirurgi og perifer nervekirurgi. Han er førsteamanuensis ved Umeå universitet i Sverige, og førsteamanuensis ved to universiteter i USA, University of…

Olav André Klefstad

Olav André Klefstad

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Dr. Olav André Klefstad har vært daglig leder ved Medicus Stavanger fra høsten 2017. Dette medfører noen administrative oppgaver, men først og fremst er han gynekolog og fertilitetslege. Det vil si poliklinisk arbeid med gynekologiske konsultasjoner, samt utredning og behandling av kvinner og menn med problemstillingen infertilitet ved Medicus,. I samarbeidet med Clinique Bellevue tilbyr Olav Andre Klefsdal en rekke kirurgiske inngrep,…

Dr. Dina Ismail

Dr. Dina Ismail

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Dr.Dina Ismail er spesialist i gynekologi og fødselshjelp, og tilbyr i tillegg til gynekologisk undersøkelser en rekke kirurgiske inngrep. Siden 2007 har hun jobbet ved kvinneklinikken, Stavanger Universitetetssykehus, hvor hun samlet bred erfaring innen generell gynekologi og fødselshjelp.   Hun har opparbeidet seg høy kompetanse særlig innen gynekologisk kirurgi og kikhullskirurgi (laparoskopi og hysteroskopi), åpen buk kirurgi og bekkenbunnkirurgi (reparasjon…

Else Johanne Nerheim

Else Johanne Nerheim anestesi sykepleier, Clinique Bellevue Stavanger   Else Johanne Nerheim ansestesi sykepleier jobber hos oss og er den som er ansvarlig for narkose sammen med vår anestesi lege Dr. Helge Holst-Larsen. Else ble ferdig utdannet sykepleier i 1978 og har vært spesial sykepleier i anestesi siden 1981. Else Johanne Nerheim har jobbet ved anestesi avdelingen på Stavanger universitetssykehus…

Stian Larsen

Stian Larsen

Spesialist i hjertesykdommer

Dr.Stian larsen Spesialist i Hjertesykdommer Stian Larsen er spesialist i hjertesykdommer og indremedisin. Han ble uteksaminert med cand.med fra Universitetet i Pécs, Ungarn  i 2003. Spesialistutdanningen i kardiologi ble fullført på SUS og ved Haukeland Universitetssykehus. Universitetssjukehuset i Stavanger har en av de største hjerteavdelingene i Norge hvor Stian har vært overlege de siste 5 årene. Han har lang klinisk…

Helge Holst-Larsen

Helge Holst-Larsen

Anestesi Overlege

Clinique Bellevue

Iren H. Espeland

Iren H. Espeland

Operasjons avd.leder

Iren Espeland begynner som operasjons sykepleier og avd. leder hos oss. Hun har tidligere jobbet i Dr. Zakaria`s team og bygget første privat sykehus på Vestlandet, Colosseum klinikken Stavanger.  Iren blir en del av vårt kompetanseteam fra 1. August 2017.

Ayman Zakaria

Ayman Zakaria

Plastikk kirurg

Dr. Zakaria har plastikkirurg grunnutdannelse fra prestisjefylte Medisinsk Universitet i Nice Frankrike. Som ferdig utdannet spesialist jobbet han som klinikk sjef på samme universitet t.o.m 1994.

Knut Kvinnesland

Knut Kvinnesland

Øre-nese-hals spesialist

Dr. Knut Kvinnesland ØRE- NESE- OG HALS SPESIALIST. Dr. Knut Kvinnesland øre-nese- og hals spesialist siden 1990. Han har lang fartstid og bred kirurgisk erfaring med kosmetisk øre og nesekirurgi fra flere sykehus i Norge, Danmark, USA og flere private klinikker i Norge. Dette gjør at Dr. Kvinnesland  i dag har stor erfaring og er anerkjent for sitt arbeid med å…