fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Knut Kvinnesland

Øre-nese-hals spesialist
Brief info

Spesialist på kosmetisk nese kirurgi.

Dr. Knut Kvinnesland ØRE- NESE- OG HALS SPESIALIST.

Dr. Knut Kvinnesland øre-nese- og hals spesialist siden 1990.

Han har lang fartstid og bred kirurgisk erfaring med kosmetisk øre og nesekirurgi fra flere sykehus i Norge, Danmark, USA og flere private klinikker i Norge.

Dette gjør at Dr. Kvinnesland  i dag har stor erfaring og er anerkjent for sitt arbeid med å forbedre nesens ytre proporsjoner. Hans primære arbeidsområde er nesekorreksjoner (hump over neseryggen, bred nese, hengende nesetipp).

Dr. Kvinnesland arbeider til daglig som overlege ved øre-nese-hals avdelingen, Kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Han er medlem av:

  • Den norske legeforening
  • Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi.

se prisliste