fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Iren H. Espeland

Operasjons avd.leder
Brief info

Hun har tidligere jobbet i Dr. Zakaria`s team og bygget første privat sykehus på Vestlandet, Colosseum klinikken Stavanger.  Iren blir en del av vårt kompetanseteam fra 1. August 2017.
Iren har bred erfaring og kompetanse fra Universitetssykehuset i Stavanger og mange ledende privat klinikker på Vestlandet. Hun har vært ansatt ved Colosseumklinikken Stavanger de siste 16 år.

Sykepleier Iren Hagesæther Espeland  operasjons og avd. leder.

Sykepleier Iren Hagesæther Espeland Hagesæther  Espeland er operasjons og avdelingsleder ved Clinique Bellevue Stavanger.

Iren var ferdig utdannet offentlig godkjent sykepleier i 1980. Etter 7 år ansatt på Stavanger universitetssykehus  startet hun sin videre utdanning som operasjonssykepleier som hun var ferdig med i 1989.

Iren Hagesæther Espeland var avd. sykepleier på øre nese hals operasjons avdelig på SUS i 10 år.

Hun har også tidligere jobbet i Dr. Zakaria`s team og bygget første privat sykehus på Vestlandet, Colosseum klinikken Stavanger.  Operasjonssykepleier Iren har bred erfaring og kompetanse fra Universitetssykehuset i Stavanger og mange ledende privat klinikker på Vestlandet. Hun har vært ansatt ved Colosseumklinikken Stavanger de siste 16 år.

For Iren er det viktig at de som kommer føler seg trygge og ivaretatt.  Hun har pasienten i fokus og legger stor vekt på kvalitet og service.