fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Kirsten Kleppe

 

Kirsten Kleppe
bryst kirurgi, mikrokirurgi, hypospadi rekonstruksjon og lipødem.

 

Kirsten Kleppe gleder seg til å begynne å jobbe igjen på Clinique Bellevue. Hun har vært specialist i plastikkirurgi siden 2013 hvor hun har jobbet innenfor forskjellige fagfelt i det offentlige og private, konsentrert på bryst kirurgi, mikrokirurgi, hypospadi rekonstruksjon og lipødem. Hun har engasjert seg i blant annet lipødem pasienter og har samarbeid med fysioterapeuter og akupunktør som kan følge opp pasientene før og etter operasjon. Det er viktig for Dr. Kleppe at pasienten føler seg sett og hørt, samt at de kan lage en plan i lag som gir pasienten muligheten til å oppnå best resultat.

Dr. Kleppe er medlem i den norske legeforeningen og nestleder i norsk plastikkirurgisk forening.