fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Nils Åke Nystrøm

Spesialist i håndkirurgi og i rekonstruktiv plastikkirurgi

 

Dr. Nils Åke Nystrøm

Dr. Nils Åke Nystrøm er autorisert lege i Sverige, Norge og to forskjellige stater i USA. Han er doktor i medisin / doktorgrad, spesialist i håndkirurgi og i rekonstruktiv plastisk kirurgi med fokus på mikrokirurgi og perifer nervekirurgi. Han er førsteamanuensis ved Umeå universitet i Sverige, og førsteamanuensis ved to universiteter i USA, University of Pittsburgh og University of Nebraska. Hans erfaring med diagnose og behandling av kronisk nakkesleng strekker seg over tre tiår og mer enn 2000 kirurgiske inngrep.

I stavanger

Dr. Nystrøm har  utførte  rundt 80 slik inngrep som Overlege ved Universitetssykehuset i Stavanger. Han har publisert vitenskapelige artikler, plakater og bokkapitler med fokus på kronisk nakkesleng og perifer nerveskade. Han har i mange år fått i oppdrag av vitenskapelige tidsskrifter å gjennomgå andre forskeres arbeid med whiplash. Han har vært en invitert foredragsholder om perifere nerveskader og kronisk nakkesleng og nerveskader ved Universitetene i Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Dr Nystrøm har blitt belønnet for sitt banebrytende arbeid på området. Han har ved mer enn hundre anledninger siden 1994 blitt akseptert som et sakkyndig vitne i whiplash-saker i domstoler i USA, Sverige og Norge. Dr. Nyströms kompetanse på faget er omfattende. nå er han tilbake i Stavanger ved Clinique Bellevue.

 

Kirurgisk behandling av Nakkesleng

Det er nå allment akseptert at smertene i de fleste tilfeller er et uttrykk for en skade på bløtvevet som involverer strukturer utenfor ryggraden.  Skaden rammer egentlig  muskulære og perifere nerver av relativt lite kaliber. Dette betyr at operasjoner rettet mot disse strukturer kan utføres i en time eller lenger. Vanligvis utføres den under lokalbedøvelse eller under veldig lett anestesi. Den type bedøvelsen gjør at pasienten kan samarbeide aktivt med kirurgen under pågående operasjon. Samarbeidet mellom legen og pasienten under operasjon er viktig og noen ganger av avgjørende betydning for det operative resultatet, da det bidrar til en veldig lav risiko for komplikasjoner og gir utmerkede forhold for permanent symptomlindring.

Behandlingen

 Behandlingen er i de fleste tilfeller en kirurgisk prosedyre om dagen, noe som betyr at pasienten forventes å kunne komme tilbake til hjemmet i løpet av få timer etter at han forlater operasjonsrommet. Utfallet av behandlingen er med få unntak tydelig allerede på operasjonsdagen.  Det postoperative forløpet er sjelden krevende – hvile er å foretrekke fremfor fysioterapi eller trening i helbredelsesperioden. I behandlingen av kronisk whiplash kan mer enn en typebestemmelse vurderes, men de grunnleggende prosedyrene som er felles for all slik bløtvevskirurgi, er blitt beskrevet nærmere i flere vitenskapelige artikler, se f.eks. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864276/.