fra 08:00 til 16:00
Ring 513 17 550

Olav André Klefstad

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Dr. Olav André Klefstad har vært daglig leder ved Medicus Stavanger fra høsten 2017. Dette medfører noen administrative oppgaver, men først og fremst er han gynekolog og fertilitetslege. Det vil si poliklinisk arbeid med gynekologiske konsultasjoner, samt utredning og behandling av kvinner og menn med problemstillingen infertilitet ved Medicus,. I samarbeidet med Clinique Bellevue tilbyr Olav Andre Klefsdal en rekke kirurgiske inngrep, se liste under.

Dr. Olav Andre har tidligere hatt en overlegestilling ved Stavanger Universitetssykehus, hvor han har jobbet med ulike deler av faget og forskningsprosjekter, men den siste tiden med gynekologisk kreftsykdommer.

Dr. Olav André er stolt over at han i flere år har vært en av bidragsyterne til et trygt fødetilbud til kvinner i Sør-Rogaland, og at jeg nå videre kan hjelpe par som ønsker å bli gravide. Fallende fødselstall, spesielt de siste årene, gjør arbeidet enda mer meningsfylt.

Kirurgisk behandlingsliste

Fremre vaginalplastikk
Bakre vaginalplastikk
Manchester plastikk
Perineoplastikk
Revisjon av fødselsskader
Fjerning av atheromer
Marscipulasering av bartholinecyste/abscess
konisering av livmorhalsen